PICITY CENTRAL PARK

Vị trí dự án: Số 130D, đường DT 743, Khu phố 2, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương.